({0}) shopping_cart
Din varukorg är tom.
Ring oss

Ett narkotikafritt Sverige

april 04, 2012

”Kampanjen Ett Narkotikafritt Sverige 2000 (ENS 2000) har verkat sedan 1989 med målsättning att varje
skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell information om droger/missbruk ochåtgärdsprogram.
Kampanjen tillhandahåller därför informationsmaterial och seminarier, helt kostnadsfritt, till samtliga mellan-,
högstadie-, och gymnasieskolor i landet.”

Vi på Sydfisk tycker det är en självklarhet att stödja arbetet för ett narkotikafritt Sverige.

 

Besök gärna deras hemsida för ytterligare information.