MSC

MSC står för Marine Stewardship Council och garanterar att fisk och skadjur kommer från ett hållbart bestånd eller är fångad på ett sätt som inte skadar havets ekosystem.

Mer information om msc hittar ni här.

ASC

ASC står för Aquaculture Stewardship Council och garanterar att fisk och skadjur odlas med hållbart fiskat foder och att vattnet som släpps ur odlingarna är renat.

Mer information om asc hittar ni här.

Svenskt Sigill

Naturbetskött som är certifierat enligt IP-standarden uppfyller Sigillnivåns krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Dessutom säkerställs genom tillvalsmodulen att alla djuren betar på de svenska naturbetsmarkerna – hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

Mer information om Svenskt Sigill hittar ni här.